Correct CO2 meten in organisaties en bedrijven 


Informatieve website om correcte CO2 metingen in gebouwen te faciliteren .

Een initiatief van bouwfysisch adviesbureau METIZ bvba.

Hoe een CO2 meter kiezen?

01

Meten of monitoren?


Het meten van de CO2concentratie is nuttig, het monitoren en loggen van de data is veel nuttiger.


Monitoren geeft een idee over de concentraties gedurende de dag, de week, de maand. Dit geeft inzicht in de data van de verschillende lokalen en kan leiden tot een betere afstelling van de luchtgroep.


Dit vermijdt ook dat mensen zich zorgen maken over korte COverhogingen die op zich niet gevaarlijk zijn en vaak het gevolg zijn van iemand die vlak bij de sensor ademt.04

Kalibratie


Vanwege de onnauwkeurigheid en drift moet een COsensor regelmatig gekalibreerd worden:


  • Door de sensor bloot te stellen aan een gekende CO2 concentratie


  • Door een sensor te kiezen met ABC-technologie (Automatic Background Calibration) op voorwaarde dat de buitenlucht concentratie in het lokaal zeker geregeld behaald wordt (niet voor inpandige lokalen!)


  • Door de sensor geregeld te vervangen

02

LCD scherm of niet?


CO2 meters met een LCD scherm zijn nuttig indien je onmiddellijk actie wil ondernemen na het meten. Bijvoorbeeld een raam open zetten in een klaslokaal.


Het scherm kan echter ook verwarring veroorzaken bij mensen die de waarden niet kunnen interpreteren.


Discrete sensoren zonder scherm zijn nuttig indien een technische dienst of onderhoudsploeg vanop afstand maatregelen moet nemen. De CO2 waarden worden dan  best in de cloud bewaard en afgelezen. 05

Alarmering/rapportage


Een alarmering per email of SMS kan de gebouwverantwoordelijke of een groep van personen verwittigen indien er te hoge CO2 concentraties gemeten worden.


Een wekelijkse of maandelijkse rapportage met becijfering van de overschrijdingsuren is de ideale tool om de luchtkwaliteit in lokalen geregeld op te volgen en op langere termijn te optimaliseren. 

03

Nauwkeurigheid


COsensoren hebben altijd een onnauwkeurigheid  en een drift. De onnauwkeurigheid van sommige (goedkope) sensoren kan zeer groot zijn.


Correcte onnauwkeurigheden liggen rond +-  30 à 50 ppm +  2 à 3% van de meetwaarde.


Indien de onnauwkeurigheid van de sensor niet mee gecommuniceerd wordt, is de sensor in principe onbetrouwbaar.


Het gevaar van drift is dat door de veroudering van de IR cel, er continu te lage COconcentraties gemeten worden.06

Support


CO2 meters zijn zeer nuttig in het detecteren van een slecht binnenklimaat, maar moeten omzichtig gebruikt worden.


Laat u adviseren bij de aankoop van de juiste meter, en zorg voor een correcte interpretatie van de resultaten.


CO2 meters moeten ten allen tijde regelmatig gekalibreerd of vervangen worden.